Oferte publice de cumparare/vanzare

Servicii pentru companii

Ofertele publice sunt operatiuni speciale prin care actionarii pot dobandi sau instraina pachete mai mari de actiuni. Ofertele Publice sunt operatiuni ferme, nenegociabile ulterior lansarii, in care ofertantul va respecta obligatoriu termenii si conditiile prevazute in legislatia pietei de capital.
Nici o oferta publica nu poate fi facuta fara publicarea unui prospect aprobat de ASF. Prospectul de oferta va contine informatiile care, conform caracteristicilor emitentului si valorilor mobiliare oferite publicului, sunt necesare investitorilor, pentru a realiza o evaluare in cunostinta de cauza privind: situatia activelor si pasivelor, situatia financiara, profitul sau pierderea, perspectivele emitentului si ale entitatii care garanteaza indeplinirea obligatiilor asumate de emitent, daca este cazul, precum si a drepturilor aferente respectivelor valori mobiliare.

SSIF PRIME TRANSACTION SA ofera servicii de intermediere a operatiunilor aferente ofertelor publice: oferte publice de cumparare (O.P.C.), oferte publice de preluare obligatorii (O.P.P.O), oferte publice de preluare voluntare (OPPV), Oferte publice de vanzare (O.P.V.).
inchide