Titluri de stat

Instrumente

Titlurile de stat sunt cele mai sigure instrumente financiare pe care un investitor le poate cumpara, acum si la Bursa de Valori Bucuresti!

 

Poti cumpara titluri de stat de la Bursa de Valori Bucuresti (BVB).

Deschide un cont online chiar acum!

  

Titlurile de stat sunt emise de Ministerul Finantelor si au rolul de a finanta datoria Statului Roman. Din perspectiva investitorilor, titlurile de stat sunt privite ca alternativa la depozitele bancare fiind cele mai putin riscante si asigurand in totalitatea suma investita. Pe de alta parte titlurile de stat tranzactionate la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) sunt preferate si datorita lichiditatii pe care o ofera.

Un investitor poate vinde o parte din titlurile de stat detinute si sa incaseze si dobanda aferenta perioadei de detinere pentru titlurile vandute.

 

Titlurile de stat emise in 2020 de Ministerul Finantelor Publice se pot tranzactiona pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB). Titlurile au fost emise in lei cat si in euro fiind prima emisiune de titluri de stat denominata in moneda europeana (euro) pe care o lanseaza Ministerul Finantelor Publice pentru populatie.

 

In perioadele de crestere economica, investitorii pot vinde titlurile de stat si pot cumpara alte instrumente financiare, de asemenea in perioadele de recesiune acestia pot vinde instrumentele financiare pe care le detin si pot cumpara titluri de stat.

 

Riscurile investitiilor in titlurile de stat sunt foarte scazute, reprezentand cel mai scazut nivel de risc pe care un investitor si-l poate asuma, aproape egal cu zero, din moment ce statul, teoretic, nu poate da faliment. De asemenea, investitorii in titluri de stat beneficieaza de garantia oferita de emitent (Romania, prin intermediul Ministerului de Finante), garantie care acopera suma totala investita in aceste instrumente financiare. Fata de investitiile in depozite bancare unde garantia maxima primita de un investitor este de 100.000 euro.

 

Vezi o comparatie intre titlurile de stat si depozitele bancare! 

 

Exista doua categorii de titluri de stat:

  • Pe termen scurt: Sunt certificate de trezorerie cu scadenta de pana la 1 an. Aceste instrumente financiare se cumpara la un pret mai mic decat valoarea nominala, ca la scadenta, investitorul sa incaseze valoarea nominala, diferenta reprezentand profitul.
  • Pe termen lung: Sunt obligatiuni de stat cu scadenta mai mare de 1 an, vandute la valoarea nominala la care statul plateste o dobanda anuala (in acest caz, dobanda se numeste cupon). In cele mai multe cazuri, plata cuponului se face anual la scadenta, conform conditiilor din prospectul emisiunii.

Achizitionarea titlurilor de stat se poate face de pe piata primara sau de pe cea secundara.

Pe piata primara, investitorul subscrie prin intermediul Prime Transaction, pe cand de pe piata secundara, investitorul poate cumpara titlurile emise anterior aflate in circulatie.

 

Termeni intalniti

  • numele emitentului - este organizatia responsabila pentru garantarea faptului ca platile in contul dobanzilor si capitalului de baza sunt facute in favoarea detinatorului obligatiunii.
  • capital de baza - este suma denominata intr-o anumita moneda, pe care emitentul, doreste sa o ia cu imprumut si pe care este de acord sa o restituie investitorului.
  • cuponul sau rata cuponului - este rata dobanzii pe care emitentul este de acord sa o plateasca investitorului.
  • scadenta - momentul expirarii imprumutului si al retragerii obligatiunii de pe piata (data la care titlul va fi rascumparat de emitent), adica emitentul ramburseaza capitalul de baza datorat investitorului, precum si plata finala a dobanzii.
  • valoarea nominala - suma inscrisa pe titlu, pe care investitorul o acorda sub forma de imprumut emitentului si pe care o va incasa la scadenta.
  • data de emisiune - data de la care incepe sa se acumuleze dobanda corespunzatoare primului cupon pentru titlu de stat (data la care a fost emis titlul de stat).

 

 

inchide