Valoarea Activului Net (VAN)

Termeni specifici pietei de capital

Autor:


Ce reprezinta un fond de investitii?


Un fond de investitii este o entitate prin intermediul careia mai multe persoane pot contribui financiar, scopul fondului fiind de a investi aceste resurse financiare in diverse active, cum ar fi actiuni, obligatiuni, titluri de stat, instrumente financiare derivate etc.


Pentru a investi intr-un fond de investitii, o persoana trebuie sa achizitioneze unitati de fond emise de acel fond. Impartirea rezultatelor se face in mod proportional cu numarul de unitati de fond detinute de fiecare persoana.

 

Ce este Valoarea Activului Net? (VAN)


Valoarea Activului Net se calculeaza prin insumarea valorii de piata a instrumentelor financiare detinute de fond, a numerarului si a veniturilor fondului, si scaderea datoriilor acestuia.


O alta modalitate de determinare a VAN este scaderea cheltuielilor curente ale fondului din valoarea activului total.

 

Ce este Valoarea Unitara a Activului Net? (VUAN)


VAN nu trebuie confundat cu VUAN.


Valoarea Unitara a Activului Net reprezinta valoarea unei unitati de fond si se calculeaza prin impartirea Valorii Activului Net la numarul total de unitati de fond aflate in circulatie.


inchide