Impozitarea veniturilor din tranzactionare

Investitii la bursaClientii persoane fizice


2022


In vederea determinarii impozitului pe venit datorat in cazul transferului titlurilor de valoarea se aplica urmatoarele reguli:

a) pentru anul fiscal cuprins intre 1 ianuarie 2022 - 31 decembrie 2022, inclusiv, se procedeaza dupa cum urmeaza:


(i) pentru castigurile/pierderile aferente perioadei, obligatiile fiscale sunt cele in vigoare la data realizarii castigului/inregistrarii pierderii;

(ii) pierderea neta obtinuta din transferul titlurilor de valoare si din operatiuni cu instrumente financiare derivate care nu au fost efectuate prin intermediarii autorizati, aferenta anului fiscal 2022, respectiv perioadei cuprinse intre 1 ianuarie 2022 – 31 decembrie 2022, inclusiv, se reporteaza si se compenseaza, potrivit regulilor de reportare;


Daca pierderile sunt realizate din tranzactii derulate prin entitatile autorizate si sunt necompensate pana la 1 ianuarie 2023, nu se pot reporta.
Daca pierderile sunt realizate din tranzactii derulate in afara entitatilor autorizate se mentin regulile de reportare valabile in 2022.
Pierderea neta anuala stabilita prin declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice se recupereaza din castigurile nete anuale obtinute in urmatorii 7 ani fiscali consecutivi.


Regulile de reportare a pierderilor sunt urmatoarele:
a) reportul se efectueaza cronologic, in functie de vechimea pierderii, in urmatorii 7 ani consecutivi;
b) dreptul la report este personal si netransmisibil;
c) pierderea reportata, necompensata dupa expirarea perioadei prevazute la lit. a), reprezinta pierdere definitiva a contribuabilului.


Pierderile nete anuale provenind din strainatate se reporteaza si se compenseaza de catre contribuabil cu veniturile de aceeasi natura si sursa, realizate in strainatate, pe fiecare tara, inregistrate in urmatorii 7 ani fiscali.


2023


Veniturile sub forma castigurilor din transferul titlurilor de valoarea determinate conform art. 94 si 95 din Legea 227/2015 cu modificarile ulterioare, pentru transferuri/operatiuni efectuate prin entitatile prevazute la art. 96.1 alin. (1), se impun prin retinere la sursa astfel:


(i) prin aplicarea unei cote de 1% asupra fiecarui castig din transferul titlurilor de valoare care au fost dobandite si instrainate intr-o perioada mai mare de 365 de zile, inclusiv, de la data dobandirii;


(ii) prin aplicarea unei cote de 3% asupra fiecarui castig din transferul titlurilor de valoare care au fost dobandite si instrainate intr-o perioada mai mica de 365 de zile de la data dobandirii;


Astfel, incepand cu anul 2023 clientii nu mai au obligativitatea de a declara la ANAF veniturile obtinute din transferul titlurilor de valoare, impozitul pe profit fiind deja calculat, retinut si virat de catre Prime Transaction SA.


Clientii nerezidenti


Clientii nerezidenti, trebuie sa anunte Prime Transaction tara in care isi are stabilita rezidenta fiscala.

Impozitarea castigurilor obtinute pe piata de capital de catre persoanele nerezidente se va face conform dispozitiilor Codului Fiscal roman - Legea 227/2015 cu modificarile si completarile ulterioare si a Tratatului de Evitare a Dublei Impuneri din tara de origine a fiecarei persoane nerezidente.


Clientii persoane juridice


Castigurile obtinute de Persoanele Juridice romane din transferul titlurilor de valoare fac parte din venitul impozabil al acestora, si este calculat in conformitate cu prevederile Codului Fiscal - Legea 227/2015 cu modificarile si completarile ulterioare. Impozitul se va plati de catre persoana juridica, nefacandu-se nici o retinere la sursa de catre PRIME TRANSACTION SA.


Alte informatii


Sunt scutite de la plata impozitului veniturile obtinute din tranzactionarea titlurilor de stat emise de Ministerul Finantelor si tranzactionate la BVB.


Incepand cu 01.01.2023, veniturile sub forma de dividende, se impoziteaza cu o cota de 8% din suma acestora, impozitul fiind final. Obligatia calcularii si retinerii impozitului pe veniturile sub forma de dividende revine emitentilor, odata cu plata dividendelor/sumelor reprezentand castigul obtinut ca urmare a detinerii de titluri de participare de catre actionari/asociati/ investitori.

inchide