Totul despre active circulante si active imobilizate

Educatie

Activele sunt un mijloc de generare a veniturilor unei companii pe termen scurt si lung. Desi, poate, nu sunt catalogate drept lucruri esentiale in bagajul de cunostinte al unui antreprenor, macar notiunile de baza ar trebui sa fie cunoscute. Acest lucru ne-am propus sa facem in cele ce urmeaza, prin aprofundarea notiunilor specifice.

Autor:


broker citind un raport
Ce sunt activele si cum pot genera venituri


Activul poate genera venituri pe termen scurt sau lung, in cadrul unei companii. Activele pot genera venituri prin rambursarea contravalorii lor in natura, aici fiind vorba despre acele bunuri achizitionate in cadrul firmei, care ofera in schimb beneficii, cum este cazul unei masini, de care te folosesti pentru a te deplasa in interesul companiei.
Sau putem scrie despre cum genereaza activele venituri cu referire la activele financiare (investitii in titluri de stat care ofera dobanda, sau investitii in actiuni care ofera ori dividend ori cresterea capitalului).
Mai pe scurt, activele sunt totalitatea bunurilor detinute de catre o companie, de natura materiala sau nemateriala. In contabilitate, activul este o resursa care a fost obtinuta din beneficii trecute si care va genera beneficii de natura economica, pe viitor, sub forma de numerar sau reducerea iesirilor de numerar.
In contabilitate, vei regasi des termenii de active si pasive.

Clasificarea activelor


Clasificarea activelor poate fi facuta in functie de lichiditatea lor. Asadar, activele se impart in active imobilizate si active circulante.

broker si client discutand despre active

Ce sunt activele imobilizate


Pentru a intelege ce sunt activele imobilizate, este necesar ca, mai intai, sa intelegi care este destinatia lor finala. Activul imobilizat trebuie sa genereze un venit si sa poata fi transformat in lichiditati, dupa caz. Un activ imobilizat are o durata de utilizare mai mare de un an, adica nu este un activ de care se beneficiaza o singura data.
Acum ca am inteles ce sunt activele imobilizate, afla ca si acestea se impart, la randul lor, in trei categorii:
 1. imobilizari corporale - sunt bunuri (precum mijloacele de transport) a caror valoare este mai mare si sunt utilizate pe o perioada mai indelungata.

 2. imobilizari necorporale – sunt bunuri imateriale si intangibile, utilizate in desfasurarea procesului de productie si de furnizare a bunurilor si serviciilor.

 3. imobilizari financiare – sunt resurse investite in alte unitati, pentru mai mult de un an.

Exemple de active imobilizate


Pentru a-ti insusi mai bine notiunile mentionate anterior, este indicat sa cunosti cateva exemple de active imobilizate. Asadar:
 • Activele imobilizate corporale pot fi reprezentate de mijloacele de transport, de aparatura de birou, constructii, echipamente tehnologice, instalatii de masurare, control si reglare, animale, plantatii, etc.

 • Activele imobilizate necorporale pot consta in brevete, concesiuni, cheltuieli de constituire, cheltuieli de cercetare si dezvoltare, marci comerciale, avansuri acordate furnizorilor de imobilizari necorporale, fond comercial, etc.

 • Activele imobilizate financiare cuprind depozite, garantii, investitii in actiuni, obligatiuni, creante comerciale cu termen scadent mai mare de un an, cautiuni depuse la terti.

Ce sunt activele circulante


In contabilitate, active circulante sunt bunuri care sunt detinute pe o perioada mai mica de un an, jucand un rol important in finantarea activitatii curente a companiei. Asta inseamna ca, in decurs de un an, vor fi transformate in lichiditati. Activele circulante (denumite si active curente) pot fi clasificate in functie de structura lor si se impart in: stocuri, creante, investitii pe termen scurt si casa si conturi in banci.
active circulante si imobilizate

Active circulante nete

Dupa ce am exemplificat ce sunt activele circulante, trebuie sa vedem si ce reprezinta valoarea lor neta. Numim active circulante nete acele active circulante care sunt, de fapt, rezultatul obtinut dupa scaderea datoriilor pe termen scurt din totalul activelor circulante.


Exemple de active circulante

Activele circulante se impart, in mare parte, in stocuri, creante, investitii pe termen scurt si casa si conturi in banci si pot consta in: investitii pe termen scurt, numerar, echivalente de numerar, stocuri, creante, plati anticipate, venituri cumulate, active pentru vanzare, active pe impozitul pe profitul curent, moneda straina, cheltuieli platite in avans.

Ce sunt stocurile

Stocurile sunt acele active circulante care constau in bunuri detinute de catre o societate, avand drept scop final vanzarea. Stocurile pot fi formate din materiale consumabile, materie prima, produse finite, avansuri pentru achizitionarea de stocuri.

Ce sunt creantele

Creantele sunt active circulante care mai sunt denumite si valori in curs de decontare. Mai exact, acestea sunt valori de natura economica, oferite pe termen scurt altor persoane, fizice sau juridice. In schimbul acestora, compania primeste bani sau servicii.
La randul lor, creantele sunt de mai multe feluri. Asadar, vom avea:
 • creante comerciale – sunt creante fata de clienti;

 • creante din interese de participare – sunt generate in urma relatiilor dintre companie si alte societati in cadrul carora sunt detinute titluri de participare;

 • creante in cadrul grupului – intre filiale si compania-mama;

 • creante privind capitalul subscris si nevarsat – constau in subscrieri de capital social care au fost efectuate si nedepuse;

 • alte creante.

Ce sunt investitiile pe termen scurt

Investitiile pe termen scurt sunt acele sume pe care societatea le investeste cu scopul de a genera castiguri pe termen scurt. Aceste investitii pot consta in actiuni, obligatiuni sau actiuni proprii care au fost rascumparate temporar.

In ce consta activul circulant casa si conturi in banci

De fapt, activul constituit din casa si conturi in banci consta in valori (conturi curente, casa, etc.) sub forma de bani, detinute de catre societate.

Ce sunt ajustarile de valoare si de ce sunt necesare


Atunci cand vorbim despre active imobilizate si despre active circulante, trebuie sa luam in calcul si posibilitatile de ajustare a valorii lor. Ajustarea de valoare este o corectie care tine cont de reducerea valorii unui activ individual, care a fost stabilita la data bilantului. Ajustarile de valoare pot fi temporare (denumite si provizorii) sau permanente.

Ajustarea de valoare a activelor imobilizate


In cazul activelor imobilizate, ajustarea de valoare este o categorie de cheltuieli ce reflecta pierderile de valoare. Acestea sunt incluse treptat in Contul de Profit si Pierdere, pe o anumita durata de timp (exprimata in ani).   Pentru a fi aplicata ajustarea de valoare, activele trebuie sa aiba atribuita o valoare minima care sa fie reglementata prin lege si sa aiba atribuita o durata minima de utilizare (si aceasta reglementata de lege).

Ajustarea de valoare a activelor circulante


In cazul activelor circulante, ajustarile de valoare sunt sume care au fost alocate in urma scaderii valorii. In acest caz, pentru active circulante, ajustarile pot fi in minus sau in plus.   Ajustarile in minus (cheltuielile) sunt facute in cazul in care sunt constatate pierderi sau daca sunt constituite provizioane. Acestea sunt constituite in urma constatarii unei valori inferioare pretului de achizitie.  Ajustarile in plus (veniturile) sunt facute in cazul in care exista venituri din reluarea provizioanelor constituite anterior.

Ce intelegem prin total active intr-o companie


Activele totale sunt formate din active imobilizate si active circulante.  
Din punct de vedere contabil, un activ net reprezinta ceea ce ramane dupa ce au fost platite datoriile. Altfel spus, activele totale ale unei companii sunt reprezentate de toate bunurile materiale si nemateriale detinute de catre aceasta, constand, in mare parte, in sediul companiei, mijloacele de transport, utilajele detinute, stocurile de materii prime, marfuri, licente informatice, etc.  
Activele nete sunt reprezentate de valoarea acestor active dupa scaderea datoriilor curente. Valoarea activelor nete este valoarea pe care un investitor ar primi-o in cazul unei lichidari.  
Aprofundarea notiunilor de baza contabile, cum sunt cele referitoare la active circulante si active imobilizate, te poate ajuta in dezvoltarea afacerii tale. Estimarea riscurilor unui plan de afaceri implica si abilitatea de a identifica si evalua activele firmei. Succesul merge, uneori, mana in mana cu predictibilitatea, aceasta din urma depinzand de abilitatile detinute de antreprenor.

Investeste acum!
inchide