Price To Book Value - P/BV

Educatie

Cum se calculeaza Price To Book Value?

 

Price to Book ratio (raportul pret-valoare contabila – P/BV) este folosit pentru a compara valoarea de piata a unei companii cu valoarea contabila a acesteia. Valoarea contabila a unei actiuni este in esenta diferenta dintre activele totale minus datoriile totale ale companiei, impartite la numarul de actiuni.


 

Formula de calcul a indicatorului Price To Book Value(P/BV)

 

BVPS= (Total active-Total datorii)/(Numarul de actiuni)

 

sau

 

BVPS= (Capitalul propriu - Actiunile preferentiale)/(Numarul de actiuni)

 

sau

 

B/PS= (Pretul actiunii)/(Valoarea contabila pe actiune)


 

Folosind o formula contabila mai elaborata, poti observa ca valoarea contabila pe actiune (Book Value per Share - BVPS) este egala cu capitalul propriu minus actiunile preferentiale, impartite la numarul de actiuni.

 

Valoarea contabila este, de asemenea, valoarea activului net a companiei, calculata ca active totale minus imobilizari necorporale si pasivele. Pentru cheltuiala initiala a unei investitii, valoarea contabila poate fi suma neta sau totala a cheltuielilor, cum ar fi costurile de tranzactie, taxele de vanzare si taxele de servicii. O valoare scazuta a raportului pret-valoare contabila (P/BV), iti indica faptul ca acea actiune poate fi subevaluata.Investeste acum!

Autor:

inchide