Servicii Prime Transaction

Prezentare

Prime Transaction detine capitalul initial necesar pentru prestarea urmatoarelor servicii prevazute de legislatia in vigoare pe piata de capital romaneasca.
A. Servicii şi activităţi de investiţii prevăzute în Legea nr. 126/2018: 
1. Primirea şi transmiterea de ordine privind unul sau mai multe instrumente financiare;
2. Executarea ordinelor în numele clienţilor; 
4. Administrarea de portofolii; 
5. Consultanţă de investiţii; 
7. Plasarea de instrumente financiare fără angajament ferm. 

B. Servicii auxiliare prevăzute în Legea nr. 126/2018:  
1. Păstrarea şi administrarea instrumentelor financiare în contul clienţilor, inclusiv custodia şi serviciile auxiliare, precum gestionarea fondurilor băneşti/garanţiilor şi excluzând furnizarea şi administrarea conturilor de titluri de valoare la nivelul cel mai înalt. Furnizarea şi administrarea conturilor de titluri de valoare la nivelul cel mai înalt reprezintă "serviciul de administrare centralizată" prevăzut în secţiunea A pct. 2 din anexa la Regulamentul (UE) nr. 909/2014.; 
2. Acordarea de credite sau împrumuturi unui investitor pentru a-i permite efectuarea unei tranzacţii cu unul sau mai multe instrumente financiare, tranzacţie în care este implicată firma care acordă creditul sau împrumutul; 
3. Consultanţa furnizată întreprinderilor în ceea ce priveşte structura capitalului, strategia industrială şi aspectele conexe; consultanţă şi servicii în materie de fuziuni şi de achiziţie de întreprinderi; 
4. Serviciile de schimb valutar în cazul în care aceste servicii sunt legate de furnizarea serviciilor de investiţii; 
5. Cercetarea în domeniul investiţiilor şi analiza financiară sau orice altă formă de recomandare generală privind tranzacţiile cu instrumente financiare;
6. Serviciile legate de subscriere;
7. Serviciile şi activităţile de investiţii, precum şi serviciile auxiliare de tipul inclus în prezenta secţiune sau în secţiunea A privind activele-suport ale instrumentelor derivate incluse în secţiunea C pct. 5-7 şi 10 din anexa nr. 1 la Legea nr. 126/2018 privind pietele de instrumente financiare, în cazul în care acestea sunt legate de furnizarea serviciilor de investiţii sau a serviciilor auxiliare.

     În realizarea activităţilor secundare, societatea PRIME TRANSACTION SA va presta conform Regulamentului ASF nr. 5/2019 şi următoarele activităţi:
b) de închiriere a imobilelor aflate în proprietate, cu condiţia ca acestea să nu constituie sediul social al S.S.I.F. sau un sediu secundar autorizat de A.S.F; 
c) activitatea de intermediar principal în conformitate cu prevederile Legii nr. 236/2018 privind distribuţia în asigurări, denumită în continuare Legea nr. 236/2018, şi ale dispoziţiilor legale incidente;
d) activitatea de intermediar secundar în conformitate cu prevederile Legii nr. 236/2018 şi ale dispoziţiilor legale incidente;
e) de intermediar de credite, cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 288/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

inchide