Oferta publica de preluare voluntara

Finantare prin listarea la bursa

Oferta publica de preluare voluntara este oferta publica de cumparare, adresata tuturor actionarilor, pentru toate detinerile acestora, lansata de o persoana care nu are aceasta obligatie, in vederea dobandirii a mai mult de 33% din drepturile de vot.
Persoana care intentioneaza sa deruleze o oferta publica de preluare voluntara va transmite ASF un anunt preliminar, in vederea aprobarii acestuia.

Consiliul de administratie al societatii, subiect al preluarii, va transmite ASF, ofertantului si pietei reglementate pe care se tranzactioneaza respectivele valori mobiliare pozitia sa cu privire la oportunitatea preluarii, in termen de 5 zile de la primirea anuntului preliminar de oferta.

Consiliul de administratie poate sa convoace adunarea generala extraordinara, in vederea informarii actionarilor cu privire la pozitia consiliului de administratie in ceea ce priveste respectiva oferta. In cazul in care cererea privind convocarea este formulata de un actionar semnificativ, convocarea adunarii generale este obligatorie, convocatorul urmand a fi publicat in termen de maximum 5 zile de la data inregistrarii cererii. Prin derogare de la prevederile Legii nr. 31/1990, adunarea generala se va tine in termen de 5 zile de la publicarea convocarii intr-un ziar de difuzare nationala.

Consiliul de administratie al societatii, subiect al preluarii, nu mai poate incheia nici un act si nu poate lua nici o masura care sa afecteze situatia patrimoniala sau obiectivele preluarii, cu exceptia actelor de administrare curenta, de la momentul receptionarii anuntului preliminar.

Publicarea anuntului preliminar obliga ofertantul sa depuna la ASF printr-un Intermediar, in termen de maximum 30 de zile, documentatia aferenta ofertei publice de preluare, in termini nu mai putin favorabili decat cei precizati in anuntul preliminar.

Pretul in cadrul ofertelor publice de preluare voluntare este cel putin egal cu cel mai mare pret dintre:
a)      cel mai mare pret platit de ofertant sau de persoanele cu care acesta actioneaza in mod concertat in perioada de 12 luni anterioara datei de depunere la ASF a documentatiei de oferta;
b)     pretul mediu ponderat de tranzactionare, aferent ultimelor 12 luni anterioare datei de depunere la  ASF a documentatiei de oferta;
c)      pretul rezultat prin impartirea valorii activului net al societatii la numarul de actiuni aflat in circulatie, conform ultimei situatii financiare a emitentului.
inchide