Oferta publica de cumparare

Finantare prin listarea la bursa

Oferta publica de cumparare este o operatiune speciala prin care o persoana isi prezinta intentia de a cumpara valori mobiliare, adresata tuturor detinatorilor acestora, difuzata prin mijloace de informare in masa sau comunicata pe alte cai, dar sub conditia posibilitatii egale de receptare din partea detinatorilor respectivelor valori mobiliare.
Oferta publica de cumparare va fi facuta printr-un intermediar autorizat sa presteze servicii de investitii financiare. Pretul oferit in cadrul ofertelor de cumparare va fi stabilit in conformitate cu reglementarile ASF. Oferta publica de cumparare trebuie sa se desfasoare in conditii care sa asigure egalitate de tratament pentru toti investitorii.

Pretul in cadrul ofertelor publice de cumparare este cel putin egal cu cel mai mare pret dintre:
a) cel mai mare pret platit de ofertant sau de persoanele cu care acesta actioneaza in mod concertat in perioada de 12 luni anterioara datei de depunere la ASF a documentatiei de oferta;
b) pretul mediu ponderat de tranzactionare, aferent ultimelor 12 luni anterioare datei de depunere la ASF a documentatiei de oferta.
 
In situatia in care nu este aplicabil nici unul din criteriile prevazute mai sus, pretul de cumparare este cel putin egal cu activul net pe actiune conform ultimei situatii financiare a emitentului.

Durata ofertei publice de cumparare nu este mai mica de 10 zile lucratoare si nu depaseste 50 de zile lucratoare.
inchide